Jos dataan ei voi luottaa, ei sillä voi laadukkaasti johtaakaan

Tiedolla johtamisen lisäarvon parantaminen edellyttää tulevaisuudessa painopisteen siirtämistä tiedon tuottamisesta ja hallinnasta aitoon tiedon hyödyntämiseen organisaatioiden johtamisen ja liiketoiminnan tukena. Tieto ja tiedolla johtaminen valuu tulevina vuosina tietohallinnon ja IT:n pöydältä entistä voimakkaammin liiketoiminnoille ja organisaation kaikille ihmisille. Jotta kokonaisuus saadaan toimimaan, tarvitaan tiedon, teknologian, ihmisten ja strategisen johtamisen parempaa yhteispeliä. Toisaalta kokonaisuuden sisällä on lukematon määrä yksittäisiä asioita, jotka itsessään pitää laittaa kuntoon ennen kuin tiedolla voidaan laadukkaasti johtaa toimintaa kokonaisuutena.

Valtiolla.fi-blogi: Rakenteiden kautta kohti tiedolla johtamisen hyötyjä – julkinen hallinto kaipaa tiedolla johtamisen kokonaiskuvan selkeyttämistä

Tiedolla johtaminen on monisyinen kokonaisuus, jolla on yksinkertainen tavoite: tuottaa oikeaan tietoon perustuvia päätöksiä ja saada aikaan tietoon perustuvaa toimintaa. Tyypillisesti tiedolla johtaminen määritellään tiedon systemaattisena keräämisenä, analysoimisena ja hyödyntämisenä päätöksenteon tueksi. Tämä temppu on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty.

Datasta arvoa tuoteajattelulla

Viime aikoina kuumaksi aiheeksi data-asiantuntijoiden keskusteluissa blogeissa, konferensseissa ja LinkedInissä on noussut ajatus “datatuotteista”. Usein datatuotteiden yhteydessä puhutaan ajattelutavan muutoksesta tiedonhallinnassa ja uudenlaisesta tavasta organisoitua datan ympärille – mutta mistä tarkalleen on kyse?

Tiedon tuottamisesta tiedon hyödyntämiseen

Nykypäivänä tietoa on valtavasti olemassa – järjestelmissä, raporteissa, ihmisissä. Uskallan väittää, että tämä on kuitenkin täysin arvotonta, ellei tietoa hyödynnetä mitenkään. Tiedon kerääminen ja tuottaminen ei ole itseisarvo, vaan tietoperustaisen arvonluonnin mukaan tiedon potentiaali realisoituu arvoksi vasta, kun tietoa hyödynnetään. Tiedon arvo syntyy siis sen toimintaa parantavasta vaikutuksesta.

Mistä syntyy tiedolla johtamisen arvo liiketoiminnalle?

Harva kiistää tiedolla johtamisen mahdollisuuksia organisaation keskeisenä menestystekijänä. Monet eivät kuitenkaan ole miettineet, miten oman organisaation liiketoiminnan näkökulmasta tiedolla johtamisella olisi saatavissa eniten arvoa. Jos liiketoimintaa ei kannata johtaa pelkällä mutulla, ei sillä kannata johtaa myöskään tiedolla johtamista.