Tiedon tuottamisesta tiedon hyödyntämiseen

Nykypäivänä tietoa on valtavasti olemassa – järjestelmissä, raporteissa, ihmisissä. Uskallan väittää, että tämä on kuitenkin täysin arvotonta, ellei tietoa hyödynnetä mitenkään. Tiedon kerääminen ja tuottaminen ei ole itseisarvo, vaan tietoperustaisen arvonluonnin mukaan tiedon potentiaali realisoituu arvoksi vasta, kun tietoa hyödynnetään. Tiedon arvo syntyy siis sen toimintaa parantavasta vaikutuksesta.

Mistä syntyy tiedolla johtamisen arvo liiketoiminnalle?

Harva kiistää tiedolla johtamisen mahdollisuuksia organisaation keskeisenä menestystekijänä. Monet eivät kuitenkaan ole miettineet, miten oman organisaation liiketoiminnan näkökulmasta tiedolla johtamisella olisi saatavissa eniten arvoa. Jos liiketoimintaa ei kannata johtaa pelkällä mutulla, ei sillä kannata johtaa myöskään tiedolla johtamista.