Tiedon tuottamisesta tiedon hyödyntämiseen

Nykypäivänä tietoa on valtavasti olemassa – järjestelmissä, raporteissa, ihmisissä. Uskallan väittää, että tämä on kuitenkin täysin arvotonta, ellei tietoa hyödynnetä mitenkään. Tiedon kerääminen ja tuottaminen ei ole itseisarvo, vaan tietoperustaisen arvonluonnin mukaan tiedon potentiaali realisoituu arvoksi vasta, kun tietoa hyödynnetään. Tiedon arvo syntyy siis sen toimintaa parantavasta vaikutuksesta.